2011 - 2012

Mužský chór

Ivan Pohanka, Milan Horký, Jindřich Lavička

Ženský chór

Martina Marie Lavičková, Marie Pokorná, Dana Fickerová, Barbora Kubíčková, Miroslava Lavičková 

Hosté

Petr Červinka, Jan Prachař

Helena Schnirchová, Pavla Pyroltová, Kristina Szkanderová