Repertoár

Naše zpěvní zásoba vychází především z toho, při jakých příležitostech účinkujeme. Ke zpěvu při mši sv. používáme zpěvníků Graduale simplex (GS) a Graduale triplex (GT). K adoracím a požehnáním cvičíme eucharistické zpěvy;
k žalmovým pobožnostem můžeme nabídnout znalosti žalmových tonů, které postupně zvládáme (tonus = žalmový nápěv v konkrétním chorálním modu). Poklady antifon, hymnů a jiných officijních zpěvů čerpáme z Liber usualis (LU), další příležitostné zpěvy pak z Liber cantualis (LC).
K našim oblíbeným zpěvům patří např. ANT Vidi aquam, Ave verum Corpus, Rorate caeli aj. Kromě čistě jednohlasých zpěvů jsme si troufly též na dva dvojhlasé i na jeden trojhlas. Nebývalý rozkvět dvojhlasých zpěvů v naší schole pak přinesl rok 2017 a projekt "Vize sv. Hildegardy z Bingenu". Výčet zpěvů opět v podkapitolách.