Umělecká vedoucí

BcA. Martina Cecílie Marie Lavičková  III OP (*1984)

Narodila se 4. srpna 1984 v Brně. Po základní škole a pěti letech osmiletého gymnázia přestoupila na brněnskou konzervatoř na obor příčná flétna do třídy Mgr. Boženy Růžičkové. Hodiny sólového zpěvu navštěvovala tři roky u prof. Něvy Megové, později ještě rok soukromě u prof. Františka Lavičky. V r. 2007 uspěla při přijímací zkoušce na JAMU, kde pokračovala čtyři roky ve studiu flétny u doc. Františka Kantora, které ukončila bakalářskou zkouškou - celovečerním koncertem a státnicí. V současnosti jako flétnistka spolupracuje s různými hudebními uskupeními v židenické farnosti, farnosti sv. Janů a sv. Jakuba v Brně; se Sborem brněnské mládeže (2004 - 2018) a s chrámovým sborem Magnificat z Újezdu u Brna (2006 - dosud).

V popředí jejích hudebních zájmů stojí liturgická a duchovní hudba. Ačkoli navštěvuje různé brněnské kostely, její domovskou farností jsou Židenice. Zde se v roce 1997 stala členkou (převážně) dívčí žalmové scholy, kterou vedl p. varhaník Ing. Josef Loub. Později postupně začala ve spolupráci s židenickými varhaníky se sólovým zpěvem responsoriálních žalmů při mších. V letech 2003-2016 zpívala v chrámovém sboru. O gregoriánský chorál se aktivněji zajímá přibližně od roku 2005. V počátcích se ho pokoušela studovat samostatně, poté začala docházet na hodiny chorálu k RNDr. Josefu Gerbrichovi na JAMU (2008). Toto studium bylo po třech letech zakončeno státní zkouškou (2011). Zájmem o gregoriánský chorál byl ovlivněn i výběr tématu bakalářské práce - "Schola cantorum dříve a dnes".

V době studia často zpívala při různých příležitostech - předně responsoriální žalmy, ale také litanie a drobné chorální zpěvy v brněnských i mimobrněnských kostelích. Zpěv gregoriánského chorálu oslovil a zaujal Ivana Pohanku, profesionálního hudebníka a židenického farníka, do té míry, že jí nabídl svoji spolupráci a v roce 2010 se spolu s ní stal zakládajícím členem židenické Scholy Ducha Svatého.

Kromě vedení Scholy Ducha Sv. je Martina M. Lavičková v současnosti členkou sdružení Musica Sacra a Společnosti J. J. Ryby, zpívá v souboru Conventus Choralis (2010 - dosud) a každoročně se účastní letní školy duchovní hudby s názvem Convivium, kde se věnuje chorálu a sborovému zpěvu různých hudebních žánrů. Občas se rovněž pěvecky podílí na nedělní latinské mši v katedrále na Petrově a na tradiční mši v kostele sv. Michala. Od března 2016 vystupuje též s Husovickým okrašlovacím spolkem pěveckým. Na podzim 2018 založila komorní ženské chorální uskupení - Svatomichalskou scholenku, s níž účinkuje o velkých svátcích na již zmíněných nedělních tradičních mších.

Dne 17. 11. 2016 byla přijata do noviciátu Třetího řádu dominikánů jako sestra Cecílie III OP za zpěvů Scholy Ducha Svatého.