MMX - MMXI

1.a) Noc žalmů  3. 12. 2010  23.49  IP, MH, FL, JL, ML, JŠ, MD (+ varhany)
 • IN Venite, filii (cantor JL)
 • AL In te Domine speravi (ML+JL)
 • Ž (31)32 Radujte se, spravedliví (B. Korejs) + MD varhany
1.b) Noc žalmů  4. 12. 2010  0.48  (stejné obsazení)
 • Ps 50(51) Miserere mei, Deus; II. tonus
 •  Ž (39)40 Hospodine, na pomoc mi pospěš! (J. Olejník) + MD varhany
 • Ps alleluiaticus 46(47) Omnes gentes, plaudite manibus (IP, ML, schola)
2. Mše sv., 4. neděle adventní  19. 12. 2010  8.00  IP, MH, JL, ML, JŠ
 • "IN" Rorate caeli (se střídáním chórů)
 • KY  XVI
 • Ž (23)24 Ať vejde Hospodin, II. tonus
 • AL I. tonus + CO Ecce virgo concipiet (cantor ML)
 • OF Ave Maria (ML solo + část verše)
 • "CO" Ecce, Dominus veniet + Ps 18 (cantor ML)
3. Mše sv., slavnost Zvěstování Páně  25. 3. 2011  18.00  IP, MH, JL, ML, DF
 • IN Rorate caeli
 • Ž (39)40 Hle, přicházím, Pane, I. tonus
 • TR Audi, filia (ML solo)
 • OF Ave Maria (simplex)
 • CO Ecce virgo concipiet
4. Noční adorace  1. 4. 2011  21.30  IP, MH, ML, JŠ, MP
 • Attende Domine
5. Mše sv., 4. neděle postní (Družebná)  3. 4. 2011  8.00  IP, MH, JL, ML, JŠ, MP
 • Ž (22)23 Hospodin je můj pastýř (J. Olejník)
 • "CO" Attende Domine
6. Adorace v Getsemane, Zelený čtvrtek  21. 4. 2011  20.30  IP, JL, FL, ML, MP, DF

Doprovázeno četbou z knihy "Důvěrně s Ježíšem".

 • HY Pange lingua
 • ANT Mandatum novum (IP+FL)
 • ANT In hoc cognoscent omnes (muži, cantor JL)
 • ANT Maneant in vobis (ženy, cantor ML)
 • Ubi caritas
7. Noc kostelů  27. 5. 2011  22.30  IP, MH, JL, ML, MP

Foto na  www.nockostelu.cz/index.php?pg=fotogalerie&action=show&IdGalerie=59

 • HY Veni Creator Spiritus (ML solo)
 • ANT Ave Maria (simplex)
 • RE Ego sum panis vitae (ML solo)
 • HY Pange lingua
 • OF Ave Maria (ML solo)
 • SEQ Victimae paschali laudes
 • AL Veni Sancte Spiritus (ML solo)
 • Ubi caritas
8. Noční bdění  24.-25. 6. 2011  (MH), ML, MP
 • ANT. Adoremus in aeternum
 • Ubi caritas (bis)
 • Další zpěvy (ML solo)