Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. (Gal 5,25)

 

"Tentýž duch, který kdysi inspiroval pisatele biblických žalmů, naplnil i posvátná slova v počátcích křesťanství. Během sedmi století vdechl život i melodiím, které se staly hybatelem a zároveň ozdobou liturgických textů. Pohyb, který uklidňuje a konejší, hudba hovořící o nevyslovitelném. Svět potřebuje ticho, které se podobá možná právě gregoriánskému chorálu."                                                                                  

                                                                                                                                                                                                (Louis-Marie Vigne)

Schola Gregoriana Spiritus Sancti Vás vítá na svých stránkách a přeje Vám požehnaný čas plný zpěvu a chvály Boží.

 

Kontakt

schola-ducha-svatého.webnode.cz

777 690 331